• Nasz profil

    • Wiedza, mądrość, wytrwałość

    • Nasza szkoła położona jest w malowniczej, uzdrowiskowej miejscowości. Znajduje się w nowoczesnym, pięknym i dużym budynku przy ul. Wojska Polskiego 23. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele korzystają także z innych części budynku: ze stołówki, biblioteki i czytelni szkolnej wraz z gabinetem pedagoga szkolnego, sali sportowo – widowiskowej, placu zabaw , orlika i małej salki gimnastycznej.

    • Historia szkoły

    • W roku 1958, na terenie miasta Polanica-Zdrój została powołana nowa  Szkoła Podstawowa Nr 2, w której progi z dniem 1 września weszła po raz pierwszy młodzież, rocznik 1951.  Naukę rozpoczęło 397 uczniów w 11 oddziałach, w systemie siedmioklasowym.

     Pierwszym kierownikiem Szkoły został pan Franciszek Wytyczak, a poprzez kolejne lata funkcjonowania placówki tę zaszczytną funkcję pełniło jeszcze osiem osób.

                  Rok szkolny 1958/59, jak i lata następne, mijają pod znakiem intensywnej pracy organizacyjnej, administracyjnej i gospodarczej. Dzięki wielu życzliwym osobom i zakładom pracy następuje szybki rozwój Szkoły. Poprawia się jej baza materialna - powstają gabinety pomocy naukowych, biblioteka szkolna, zwiększa się zakres jej działalności - organizowane są zajęcia pozalekcyjne w kołach przedmiotowych, a na terenie Szkoły pracują różne organizacje szkolne.   

                 W roku szkolnym 1961/62 kierownik, pan Franciszek Wytyczak, powołuje do życia Szkolny Samorząd Uczniowski. Organizacja ta działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W jej szeregach młodzież uczy się samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności współpracy z rówieśnikami i dorosłymi, ma możliwość realizowania ciekawych pomysłów, uczy się pomagać sobie nawzajem i innym, młodszym i starszym, nabiera szacunku dla pracy i nauki.

     W roku szkolnym 1968/69, w obrębie Szkoły Podstawowej nr 2, przy ulicy Łąkowej, powstaje nowa dzielnica mieszkaniowa. Zwiększa się tym samym ilość uczniów w klasach. Coraz częściej mówi się o konieczności budowy nowego budynku dla placówki. Minie jednak jeszcze wiele lat nim marzenie wielu ludzi, pracowników Szkoły, jej uczniów i rodziców, stanie się faktem.

                 4 października 1984 roku powstaje Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Akt erekcyjny wmurowano 21 listopada 1987 roku. Funkcje dyrektora Szkoły w tym czasie pełni pan Jan Pisarczyk.

                 3 kwietnia 1995 roku została uroczyście oddana do użytku część dydaktyczna Szkoły. Była to bardzo ważna chwila dla dyrektora pani Teresy Gandery, 25. nauczycieli i 324 uczniów i ich rodziców.

                 Rozpoczął się zupełnie nowy okres w życiu Placówki. Po 37 latach funkcjonowania starego budynku, pracownicy Szkoły i jej uczniowie opuścili wąskie korytarze, ciemne sale i stare mury. Bardzo szybko wszyscy odnaleźli swoje miejsce w dużym, nowoczesnym i pięknym budynku.

                 W dniu 13 grudnia 1997 roku nastąpiło jedno z najważniejszych wydarzeń w całej historii tej Placówki. Szkoła Podstawowa nr 2 w Polanicy Zdroju przyjęła imię „Żołnierzy z Monte Cassino”. Funkcję dyrektora Szkoły w tym czasie pełni pan Dariusz Kłonowski.

                 Drugiego maja 1998 roku odbyła się ceremonia wręczenia Szkole sztandaru, który od tej chwili zawsze towarzyszy społeczności szkolnej w najważniejszych wydarzeniach. Sztandar Szkoły, w towarzystwie sztandarowych i ich opiekunów, uczestniczy również w wielkich uroczystościach państwowych w kraju (Kłodzko, Nysa, Warszawa, Września, Chełm, Kraków) i za granicą (Włochy – Monte Cassino, Rzym, Bolonia).

                 Zasługi na polu krzewienia patriotyzmu i szacunku dla historii naszego narodu w młodym pokoleniu Polaków zostały docenione poprzez  uhonorowanie sztandaru odznaczeniami. W listopadzie 2005 roku Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Sił Polskich na Zachodzie „Karpatczycy” odznaczyło Szkołę Medalem „PRO MEMORIA”, w maju 2006 roku na sztandarze pojawił się drugi medal, tym razem Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju”. Trzecie odznaczenie to medal Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół i Organizacji Monte Cassino przekazany nam na V Młodzieżowym Sejmiku Karpackim w maju 2007 roku.  

                 Obecnie Szkoła posiada kilkanaście nowoczesnych sal lekcyjnych. Uczniowie i nauczyciele korzystają z dwóch sal gimnastycznych, biblioteki wraz z czytelnią i stołówki szkolnej. Od 2012 przy Szkole funkcjonuje zespół boisk „Orlik” , a od 2015 najmłodsi korzystają z pięknego i nowoczesnego placu zabaw. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi objęci są odpowiednimi zajęciami. W czasie wolnym od zajęć edukacyjnych uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych, a także pracować w licznych kołach zainteresowań.

                  Szkoła posiada tytuł „Szkoły z klasą”, a nauczyciele tytuły „Nauczyciela z klasą".

     Społeczność szkolna, przez 60 lat swojej historii, bierze czynny udział w życiu miasta i regionu. Inicjuje też wiele wydarzeń o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Realizuje również Programy i Projekty pozwalające uczniom poznawać świat, rozwijać zdolności i doskonalić umiejętności. Wyrazem tego są laury zdobywane przez uczniów w konkursach, turniejach i zawodach na wszystkich szczeblach i we wszystkich dziedzinach.   

                 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju zawsze dysponowała bardzo dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną, która w pracy dydaktycznej nieustannie poszukuje ciekawych oraz nowoczesnych form i metod pracy. W ciągu 60 lat istnienia Szkoły grono pedagogiczne tworzyło niemal 200 nauczycieli i wychowawców, oddając społeczeństwu wielu młodych i wartościowych  ludzi otwartych, ciekawych świata, świetnie radzących sobie we współczesnym dynamicznym i wymagającym świecie.

  • To MY!

    • Przyjazna atmosfera
    • W naszej szkole stwarzamy dobrą, przyjacielską atmosferę, sprzyjającą rozwojowi osobowości naszych  uczniów.

    • Wciąż poszukujemy najlepszych metod
    • W pracy dydaktyczno wychowawczej wciąż poszukujemy ciekawszych, lepszych form i metod pracy. Systematycznie podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

    • Dbamy o innych
    •  Pomaganie jest fajne!

     Uczniowie naszej Szkoły właczają się w rozmaite akcje charytatywne.

    • Osiągnięcia w konkursach
    • Uczniowie uczestniczą w różnych konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.

  • Kontakty

   • ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy - Zdroju
   • Szkoła 74 8681 427

    Numery wewnętrzne:
    Sekretariat wew.11
    Oddziały zerowe wew. 14
    Pedagog wew. 17
    Księgowość wew. 15
    Pokój nauczycielski wew. 16
    Biblioteka wew. 18

    Przedszkole 74 8681 570
   • Aleja Wojska Polskiego 23
    57-320 Polanica - Zdrój
    Poland
   • Oddziały Zerowe
    74 8681 427 wew. 14
    Aleja Wojska Polskiego 23
    57-320 Polanica - Zdrój
   • Przedszkole
    74 8681 570
    Aleja Wojska Polskiego 10
    57-320 Polanica - Zdrój
 • Galeria zdjęć

   brak danych