• Aktualności

      • Licytacje WOŚP

      • Od wielu lat w naszej szkole tworzony jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . W tym roku, z powodu pandemii, licytacje musiały zostać przeniesione na Allegro.pl

       Zachęcamy gorąco do licytacji, które są przypisane do naszego SZTABU WOŚP numer 514: https://allegro.pl/uzytkownik/Sztab514.

       Zbierajmy razem w czasie 29. Finału WOŚP dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy

     • Powrót klas 1-3 do szkoły
      • Powrót klas 1-3 do szkoły

      •  

       Szanowni Rodzice,

        

       Na konferencji w dniu 11.01.2021 r. minister zdrowia Adam Niedzielski i minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformowali o powrocie klas 1-3 od 18 stycznia 2021 r. do nauczania stacjonarnego.

       Uczniowie drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII) będą w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach metodą kształcenia na odległość w naszej szkole z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams (Office 365). Od 18 stycznia 2021 r. zajęcia edukacyjne odbywać się będą zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji.

       Bazując na wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych przygotowujemy naszą placówkę na powrót najmłodszych uczniów do szkoły. W związku z tym, od 18 stycznia 2021 r. dostosowane do zaleceń zostają wybrane elementy organizacji zajęć w klasach 1-3 celem zwiększenia bezpieczeństwa pobytu uczniów i pracowników w szkole.

       Informujemy również, iż w bieżącym tygodniu w całym kraju trwają testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas 1-3, również nauczycieli naszej szkoły. Zakończenie testowania nauczycieli jest planowane na 15 stycznia. Wynik badania nauczyciel ma otrzymać najpóźniej w niedzielę, 17 stycznia. Nauczyciele, którzy otrzymają pozytywny wynik testu na obecność SARS-Cov-2, będą musieli poddać się obowiązkowej 10-dniowej izolacji domowej. W związku z tym, prosimy o monitorowanie bieżących informacji przekazywanych poprzez stronę internetową szkoły lub e-dziennik.

        

       Organizacja zajęć dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 2

       w Polanicy-Zdroju od 18 stycznia 2021 r.

        

       Przypominamy:

       • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
       • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

       Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (za wyjątkiem odbioru dzieci w godzinach popołudniowych ze świetlicy).

       Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

       W miejscach wspólnych na terenie szkoły (budynek A, budynek B) obowiązkowe jest noszenie maseczek.

        

       Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami:

       a) Przychodzenie i wychodzenie ze szkoły

       Zalecamy, aby uczniowie klasy 1A (sala 102), 1B (sala 101), 2A (sala 106), 2B (sala104) wchodzili i wychodzili ze szkoły wejściem głównym oraz udali się do szatni na I piętrze schodami bocznymi.

       Zalecamy, aby uczniowie klas 3A (sala 1), 3B (sala nr 6) wchodzili i wychodzili ze szkoły wejściem głównym oraz udali  sie do tymczasowej szatni na parterze .

       Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali oraz na przerwach w wyznaczonych strefach. Uczniowie bez wyraźniej konieczności (np. gabinet pielęgniarki, gabinety specjalistów, sala sportowa) nie przemieszczają się na terenie szkoły.

       Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

       Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

       Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

       Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej – apelujemy, aby w świetlicy, przed i po lekcjach pozostawały dzieci nie dłużej, niż jest to konieczne i dotyczy aktywności zawodowej rodziców.

       Pozostałe zasady korzystania ze świetlicy, biblioteki szkolnej, stołówki oraz inne kwestie nie ujęte w tym komunikacie są zgodne z przyjętymi w szkole Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Polanicy – Zdroju.

        

       Priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły, dlatego apelujemy do wszystkich o respektowanie przepisów i odpowiedzialne zachowanie.

        

      • Jest taki dzień ...

      • Jest taki dzień ...
       Wielu najprzyjemniejszych chwil na wspólnym kolędowaniu w najbliższym gronie życzą nauczyciele i pracownicy Kolorowej Dwójki
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino Polanica - Zdrój, Al. Wojska Polskiego 23
    • poczta@sp2.com.pl
    • poczta@sp2.com.pl
    • 74 8681 427
    • Aleja Wojska Polskiego 23 57-320 Polanica - Zdrój Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych