• Aktualności

      • Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej      • Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji  podstawowej - cel Gmina Polanica-Zdrój
        Informacje o przystąpieniu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino  w Polanicy-Zdroju do programu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji  podstawowej - cel Gmina Polanica-Zdrój
       Program skierowany jest do uczniów  klas II i III  edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 2, w tym  dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
       Okres rekrutacyjny na poniższe zajęcia  trwa od 12.09.2022 do 19.09.2022 : 
       1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
       2. Zajęcia rozwijające TIK
       3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki
       4. Zajęcia rozwijające z biologii
       5. Zajęcia rozwijające z przyrody
       6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego
       7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze
       8. Organizacja wycieczek
       9. Zajęcia logopedyczne
       10.Terapia grupowa
       Główny cel  projektu to rozwój u 160 uczniów i uczennic kompetencji kluczowych  oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i przeprowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć pozaszkolnych w formie wyjazdów edukacyjnych, a także niwelowaniu deficytów logopedycznych  i psychologicznych wśród 8 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju.
       Okres realizacji projektu: od 01.09.2022r. do 23.06.2023r.
       Dofinansowanie projektu z UE: 78736,35 zł:
       Załączniki:
       1. Regulamin rekrutacji uczestnictwa 
       2. Dokumenty rekrutacyjne 
        Amateur Film Club SAWA - Warsaw (Poland)

        
   • Kontakty

    • ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy - Zdroju
    • Szkoła 74 8681 427 Numery wewnętrzne: Sekretariat wew.11 Oddziały zerowe wew. 14 Pedagog wew. 17 Księgowość wew. 15 Pokój nauczycielski wew. 16 Biblioteka wew. 18 Przedszkole 74 8681 570
    • Aleja Wojska Polskiego 23 57-320 Polanica - Zdrój Poland
    • Oddziały Zerowe 74 8681 427 wew. 14 Aleja Wojska Polskiego 23 57-320 Polanica - Zdrój
    • Przedszkole 74 8681 570 Aleja Wojska Polskiego 10 57-320 Polanica - Zdrój
  • Galeria zdjęć

    brak danych