• Aktualności

      • Licytacje WOŚP

      • Od wielu lat w naszej szkole tworzony jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy . W tym roku, z powodu pandemii, licytacje musiały zostać przeniesione na Allegro.pl

       Zachęcamy gorąco do licytacji, które są przypisane do naszego SZTABU WOŚP numer 514: https://allegro.pl/uzytkownik/Sztab514.

       Zbierajmy razem w czasie 29. Finału WOŚP dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy

     • Powrót klas 1-3 do szkoły
      • Powrót klas 1-3 do szkoły

      •  

       Szanowni Rodzice,

        

       Na konferencji w dniu 11.01.2021 r. minister zdrowia Adam Niedzielski i minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformowali o powrocie klas 1-3 od 18 stycznia 2021 r. do nauczania stacjonarnego.

       Uczniowie drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII) będą w dalszym ciągu uczestniczyć w zajęciach metodą kształcenia na odległość w naszej szkole z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams (Office 365). Od 18 stycznia 2021 r. zajęcia edukacyjne odbywać się będą zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji.

       Bazując na wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych przygotowujemy naszą placówkę na powrót najmłodszych uczniów do szkoły. W związku z tym, od 18 stycznia 2021 r. dostosowane do zaleceń zostają wybrane elementy organizacji zajęć w klasach 1-3 celem zwiększenia bezpieczeństwa pobytu uczniów i pracowników w szkole.

       Informujemy również, iż w bieżącym tygodniu w całym kraju trwają testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas 1-3, również nauczycieli naszej szkoły. Zakończenie testowania nauczycieli jest planowane na 15 stycznia. Wynik badania nauczyciel ma otrzymać najpóźniej w niedzielę, 17 stycznia. Nauczyciele, którzy otrzymają pozytywny wynik testu na obecność SARS-Cov-2, będą musieli poddać się obowiązkowej 10-dniowej izolacji domowej. W związku z tym, prosimy o monitorowanie bieżących informacji przekazywanych poprzez stronę internetową szkoły lub e-dziennik.

        

       Organizacja zajęć dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 2

       w Polanicy-Zdroju od 18 stycznia 2021 r.

        

       Przypominamy:

       • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
       • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

       Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (za wyjątkiem odbioru dzieci w godzinach popołudniowych ze świetlicy).

       Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

       W miejscach wspólnych na terenie szkoły (budynek A, budynek B) obowiązkowe jest noszenie maseczek.

        

       Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami:

       a) Przychodzenie i wychodzenie ze szkoły

       Zalecamy, aby uczniowie klasy 1A (sala 102), 1B (sala 101), 2A (sala 106), 2B (sala104) wchodzili i wychodzili ze szkoły wejściem głównym oraz udali się do szatni na I piętrze schodami bocznymi.

       Zalecamy, aby uczniowie klas 3A (sala 1), 3B (sala nr 6) wchodzili i wychodzili ze szkoły wejściem głównym oraz udali  sie do tymczasowej szatni na parterze .

       Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali oraz na przerwach w wyznaczonych strefach. Uczniowie bez wyraźniej konieczności (np. gabinet pielęgniarki, gabinety specjalistów, sala sportowa) nie przemieszczają się na terenie szkoły.

       Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

       Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

       Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

       Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej – apelujemy, aby w świetlicy, przed i po lekcjach pozostawały dzieci nie dłużej, niż jest to konieczne i dotyczy aktywności zawodowej rodziców.

       Pozostałe zasady korzystania ze świetlicy, biblioteki szkolnej, stołówki oraz inne kwestie nie ujęte w tym komunikacie są zgodne z przyjętymi w szkole Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Polanicy – Zdroju.

        

       Priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły, dlatego apelujemy do wszystkich o respektowanie przepisów i odpowiedzialne zachowanie.

        

      • Jest taki dzień ...

      • Jest taki dzień ...
       Wielu najprzyjemniejszych chwil na wspólnym kolędowaniu w najbliższym gronie życzą nauczyciele i pracownicy Kolorowej Dwójki
     • Kartka z historii - ORLIK
      • Kartka z historii - ORLIK

      • KARTKA Z HISTORII

       SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

       im. ŻOŁNIERZY Z MONTE CASSINO W POLANICY-ZDROJU

       10 lat temu, w 2010 roku, został oddany do użytku kompleks sportowy „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju.

       Korzystają z niego dzieci i młodzież obydwu szkół, ale również mieszkańcy miasta i goście przyjeżdżający na wypoczynek. Organizowane są imprezy miejskie, powiatowe i ogólnopolskie.

       Obiekt wrósł w pejzaż Polanicy-Zdroju i służy rekreacji, doskonaleniu umiejętności gry w piłkę nożną i koszykówkę, ale również pomaga w rozwoju w dyscyplinach uprawianych wyczynowo.

       Bibliotekarz Anna Stępek

      • I ty możesz zostać Świętym Mikołajem

      • "Żył na ziemi Dobry Święty nocą, roznosił prezenty. Delikatnie, cichuteńko składał dary pod okienko"


       Zapraszamy do udziału w akcji organizowanej przez  Samorząd Uczniowski  " I ty możesz zostać Świętym Mikołajem".  Prosimy o przynoszenie produktów spożywczych (słodyczy, soków, kawy, herbaty, pakowanych ciast, żywności w puszkach itp.), z których przygotowane zostaną prezenty dla starszych, samotnych mieszkańców naszego miasta.
       Zachęcamy również do wykonania własnoręcznej kartki bożonarodzeniowej  z życzeniami. Paczki, kartki świąteczne trafia do potrzebujących, a Wy dzięki tej pomocy będziecie mieć okazję do zrobienia adwentowego dobrego uczynku.


       Wszystkie dary można przynosić do szkoły do 11 grudnia br.
       Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2

     • KOMUNIKAT
      • KOMUNIKAT

      • Do 22 grudnia br., uczniowie z klas I-VIII, będą uczyć się w trybie kształcenia na odległość. Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego pozostaje bez zmian.
       Zimowa przerwa świąteczna zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji roku szkolnego potrwa od 23 do 31 grudnia 2020 r. Kolejna przerwa w zajęciach szkolnych( ferie zimowe) zaplanowana jest od 4 stycznia do 17 stycznia 2021r. Wypoczynek będzie się jednak różnił od tych z ubiegłych lat. Przez wzgląd na pademię  koronawirusa , mając na uwadze zapobieganiu kolejnym zachorowaniom, dzieci i młodzież pozostaną w domach.

     • MIEDZYNARODOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
      • MIEDZYNARODOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

      • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

       TO JUŻ JUTRO!

       ZAPRASZAMY NA NIESPODZIANKĘ  PRZYGOTOWANĄ PRZEZ NAUCZYCIELI!

       A tymczasem … powspominajmy, jak obchodziliśmy Święto Misia wcześniej!

       Historia obchodów Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia w naszej szkole ma bardzo długą tradycję. Już od wielu lat, w dniu 25 listopada, a nierzadko kilka dni wcześniej i kilka dni później, Misie przychodziły do szkoły razem z dziećmi. Z tej okazji biliśmy Rekord Guinassa, uczestniczyliśmy w konkursach literackich i plastycznych, śpiewaliśmy i tańczyliśmy w szkole i poza nią. Łączyliśmy się przez Internet z zaprzyjaźnioną szkołą w Szczytnej, zapraszaliśmy gości, odwiedzaliśmy inne placówki oświatowe, Miejską Bibliotekę Publiczną i Teatr Zdrojowy.

       Zawsze były to wyjątkowe, pełne uśmiechu dni!

       W tym roku nie ma w szkole dzieci i nie ma Misiów! No może jeden lub dwa, najwyżej kilka! Od wielu dni Misie te, były bardzo smutne. Dlatego postanowiliśmy przygotować Misiom i oczywiście Wam Kochane Dzieci – NIESPODZIANKĘ!

       Jutro na stronie internetowej szkoły i na fb będziecie mogli tę niespodziankę zobaczyć! ZAPRASZAMY!

       A teraz pooglądajcie zdjęcia!

     • KARTKA Z HISTORII SZKOŁY
      • KARTKA Z HISTORII SZKOŁY

      • KARTKA Z HISTORII

       SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

       im. ŻOŁNIERZY Z MONTE CASSINO W POLANICY-ZDROJU

        

       33 lata temu, 21 listopada 1987 roku, nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego budowy nowego budynku szkoły, w którym aktualnie się uczymy.

       Dla wielu z nas budynek ten stoi od zawsze, ale rodzice i dziadkowie pamiętają jeszcze starą szkołę. Wąskie korytarze, ciemne klasy, zbyt mało pomieszczeń, zmobilizowało ówczesne władze naszego miasta, do podjęcia decyzji o budowie nowej placówki.

       3 kwietnia 1995 roku placówka zostaje uroczyście oddana do użytku. Nie trudno obliczyć, że już od 25 lat, młodzi mieszkańcy naszego miasta, mogą się uczyć w pięknej i nowoczesnej placówce.

       Trzeba przypomnieć również, że kiedy wmurowano akt erekcyjny szkoły, funkcję dyrektora pełnił pan Jan Pisarczyk, a kiedy przenosiliśmy się do nowego budynku funkcję tę pełniła pani Teresa Gandera.

       Bibliotekarz Anna Stępek

     • 102 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości 🇵🇱
      • 102 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości 🇵🇱

      • Dla upamiętnienia 102 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości władze naszego Miasta, przewodnicząca Rady Miejskiej, prezes i wiceprezes Towarzystwa Miłośników Polanicy, a także przedstawicielka naszej Szkoły złożyli, przed tablicami pamiątkowymi, wiązanki kwiatów upamiętniając tę ważną rocznicę.
      • Szkolny Duszek 2-2020/2021 (92)

      • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Szkolny Duszek 2-2020/2021 (92).

       102 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

       Listopad to wyjątkowy miesiąc. Potrafi być piękny, słoneczny i kolorowy, ale także ponury, słotny i smutny. Niektórzy go lubią, inni… wręcz przeciwnie. Ale nie zapominajmy, że to miesiąc ważnych i podniosłych wydarzeń.

       Od wielu lat, niezwykle okazale, obchodziliśmy w naszym mieście uroczystość 11 Listopada, czyli Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym roku jest nieco inaczej, ale nie zapominamy, mino nauki w domu, o ważnym wydarzeniu z naszej historii.

       Poprosiliśmy uczniów, tych uczących się zdalnie i tych uczących się w szkole, o przygotowanie prac plastycznych i literackich związanych z 11 Listopada. Jak zwykle nie zawiedliście! Czytając 2 numer „Szkolnego Duszka” możecie podziwiać pracę, talent i pomysłowość dzieci i młodzieży z naszej szkoły.    

       Opiekun gazety „Szkolny Duszek”, bibliotekarz szkolny

       Anna Stępek

     • Komunikat
      • Komunikat

      • Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 9-29.11.2020 roku szkoły podstawowe  w całości (od klas I do VIII) przychodzą w tryb nauczania zdalnego.

       Świetlica w tym czasie będzie czynna wyłącznie dla dzieci osób  zatrudnionych w podmiotach wykonujących  działalność leczniczą oraz innych osób realizujących  zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej.

       Procedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino Polanica - Zdrój, Al. Wojska Polskiego 23
   • poczta@sp2.com.pl
   • poczta@sp2.com.pl
   • 74 8681 427
   • Aleja Wojska Polskiego 23 57-320 Polanica - Zdrój Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych