• Aktualności

      • Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej      • Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji  podstawowej - cel Gmina Polanica-Zdrój
        Informacje o przystąpieniu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino  w Polanicy-Zdroju do programu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji  podstawowej - cel Gmina Polanica-Zdrój
       Program skierowany jest do uczniów  klas II i III  edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 2, w tym  dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
       Okres rekrutacyjny na poniższe zajęcia  trwa od 12.09.2022 do 19.09.2022 : 
       1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
       2. Zajęcia rozwijające TIK
       3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki
       4. Zajęcia rozwijające z biologii
       5. Zajęcia rozwijające z przyrody
       6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego
       7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze
       8. Organizacja wycieczek
       9. Zajęcia logopedyczne
       10.Terapia grupowa
       Główny cel  projektu to rozwój u 160 uczniów i uczennic kompetencji kluczowych  oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i przeprowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć pozaszkolnych w formie wyjazdów edukacyjnych, a także niwelowaniu deficytów logopedycznych  i psychologicznych wśród 8 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju.
       Okres realizacji projektu: od 01.09.2022r. do 23.06.2023r.
       Dofinansowanie projektu z UE: 78736,35 zł:
       Załączniki:
       1. Regulamin rekrutacji uczestnictwa 
       2. Dokumenty rekrutacyjne 
        Amateur Film Club SAWA - Warsaw (Poland)

        
      • Pożegnanie Pani Wicedyrektor


      • Pani Bogumile Rozwadowskiej

       serdeczne podziękowania oraz wyrazy szacunku i wdzięczności za pełną zaangażowania pracę na stanowisku

       wicedyrektora szkoły w latach 1999-2022.

        

       Dziękując za wieloletnią pracę na rzecz dobra szkoły oraz uczniów,

       życzę wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

      • 78. rocznica Bitwy o Monte Cassino

      • 78. rocznica Bitwy o Monte Cassino 

       18 maja w rocznicę zwycięstwa żołnierzy II Korpusu Wojsk Polskich pod dowództwem generała Władysława Andersa w bitwie o Monte Cassino Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino obchodzi swoje Święto.

       W 78. rocznicę tego wydarzenia odbył się uroczysty apel, uświetniony asystą honorową w mundurach polskich sił zbrojnych na zachodzie, w których wystąpili członkowie Kłodzkiego Stowarzyszenia Społeczno – Historycznego. Ponadto grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała mundury i uzbrojenie żołnierza polskiego kampanii wrześniowej 1939 roku i kampanii włoskiej 1943 – 1945.

       Poczet sztandarowy, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości związanej z udostępnieniem monumentu poświęconego jednemu z żołnierzy II Korpusu Wojsk Polskich plutonowemu Emilowi Czechowi. 78 lat temu na ruinach klasztoru na Monte Cassino obwieścił światu hejnałem mariackim pokonanie wroga w tym ważnym strategicznie miejscu.

      • Kartka dla Rodaka-edycja XII


      • Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji „Kartka dla Rodaka-edycja XII”, której pomysłodawcą jest Fundacja dla Rodaka z Olsztyna.

       W ramach wspomnianej inicjatywy uczniowie klas I-III na zajęciach świetlicowych wykonali własnoręcznie piękne wielkanocne kartki wraz z życzeniami, które następnie trafiły do Polaków mieszkających m.in. w: Kazachstanie, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Czechach, Belgii, Kanadzie czy Nowej Zelandii. Jednym z warunków podanych przez organizatora było własnoręczne wypisanie życzeń, podpisanie imieniem, podaniem miejscowości, z której pochodzi autor życzeń, a także zachowanie polskiego charakteru życzeń.

     • Sukcesy naszych uczniów w Finałach Konkursu zDolny Ślązak
      • Sukcesy naszych uczniów w Finałach Konkursu zDolny Ślązak

      • We Wrocławiu odbyły się finały konkursu ZDolny Ślązak , który jest organizowany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz DODN we Wrocławiu i jest jedynym konkursem, który po uzyskania tytułu laureata zwalnia z egzaminu ósmoklasisty ( z danego przedmiotu).

       Nasza szkoła od lat jest kuźnią talentów, nasi uczniowie zawsze znajdują się wśród najlepszych dolnoślązaków.

       Niezwykle miło mi poinformować, że w tegorocznej edycji kuratoryjnych konkursów ZDolny Ślązak nasi uczniowie uzyskali tytuły laureata i finalisty:

       Tytuł Laureata Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego zDolny Ślązak otrzymał Jan Żegota.

       Tytuł Laureata Dolnośląskiego Konkursu Historycznego zDolny Ślązak otrzymał Paweł Lekan.

       Tytuł Finalisty Konkursu Fizycznego zDolny Ślązak otrzymali:

       Weronika Jeśman

       Wojciech Walasek

       Jan Żegota

       Tytuł Finalisty Konkursu Chemicznego zDolny Ślązak otrzymał Rafał Żebruń.

       Tytuł Finalisty Konkursu Języka Niemieckiego zDolny Ślązak otrzymał Rafał Żebruń.

       Tytuł Finalisty Konkursu Języka Polskiego zDolny Ślązak otrzymał Jan Żegota.

       Tytuł Finalisty Konkursu Biologicznego zDolny Ślązak otrzymał Jan Żegota.

        

       Konkurs ZDolny Ślązak jest konkursem trzyetapowym – szkolny, powiatowy, wojewódzki, jest on niezwykle wymagający, a zakres materiału, który obowiązuje znacznie wykracza poza podstawę programową. W tegorocznej edycji brało kilkanaście tysięcy uczniów i tylko 100 z każdego przedmiotu awansowała do finału.

       Dziękujemy za pracę włożoną w przygotowania, gratulujemy wyniku i życzymy dalszych sukcesów.

      • Laboratoria Przyszłości

      • Laboratoria Przyszłości

       Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
       Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

       W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 92

       Zakupiono filament, drukarkę 3D wraz z akcesoriami, długopisy 3d, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, stację lutowniczą, sprzęt audio-wideo do nagrywania, dzięki którym uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie. 

        

      • Ogłoszenie REKRUTACJA 2022/2023

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy - Zdroju

       ogłasza rekrutację do oddziałów przedszkolnych oraz zapisy uczniów do klasy I (dzieci z obwodu szkoły) i rekrutację do klasy I (dzieci spoza obwodu ).Wypełniony formularz (dostępne poniżej lub w sekretariacie szkoły) należy składać od 01.03-31.03 2022r. w sekretariacie szkoły.

        

       Druki do pobrania:

       1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego TUTAJ

       2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej SP (zamieszkałe w obwodzie szkoły tj. Polanicy – Zdroju) TUTAJ

       3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej SP (dziecko spoza obwodu tj. zamieszkałe poza miastem Polanica – zdrój) TUTAJ

  • Kontakty

   • ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy - Zdroju
   • Szkoła 74 8681 427 Numery wewnętrzne: Sekretariat wew.11 Oddziały zerowe wew. 14 Pedagog wew. 17 Księgowość wew. 15 Pokój nauczycielski wew. 16 Biblioteka wew. 18 Przedszkole 74 8681 570
   • Aleja Wojska Polskiego 23 57-320 Polanica - Zdrój Poland
   • Oddziały Zerowe 74 8681 427 wew. 14 Aleja Wojska Polskiego 23 57-320 Polanica - Zdrój
   • Przedszkole 74 8681 570 Aleja Wojska Polskiego 10 57-320 Polanica - Zdrój
 • Galeria zdjęć

   brak danych