• Aktualności

      • Międzynarodowy projekt ,,Krokus"

      • Niestandardowa lekcja historii w klasie 8C. Już drugi raz nasza szkoła wzięła udział w międzynarodowym projekcie ,,Krokus". Jego polskim koordynatorem jest Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, z którego otrzymaliśmy cebulki kwiatów. W ramach projektu uczniowie klasy 8C w dniu 17 listopada br. posadzili krokusy i z niecierpliwością będą czekać aż zakwitną wczesną wiosną. Żółte krokusy będą upamiętniać dzieci - ofiary Holokaustu i te, które straciły życie w czasie II wojny światowej. Kiedy kwiatki zakwitną i będą podziwiane przez innych, będzie okazja aby wytłumaczyć co one symbolizują. Mamy taką nadzieję, że dzięki tej akcji pamięć o dzieciach wojny będzie przekazywana przyszłym pokoleniom. Sadzenie krokusów zostało poprzedzone lekcją historii, podczas której uczniowie dowiedzieli się o wydarzeniach II wojny światowej i Holokauście. W hołdzie pamięci dla zamordowanych dzieci, uczniowie przygotowali informacje biograficzne wraz ze zdjęciami.

        

      • 104. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

      • 104. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

       Udział pocztu sztandarowego oraz przedstawicieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego,Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy - Zdroju w uroczystościach:

       mszy świętej w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP

       złożenie kwiatów pod dębem niepodległości w Parku Zdrojowym oraz pod tablicą upamiętniającą Stanisława Kozickiego

       Wspólnie świętujmy Niepodległość!

      • Konkurs "Opowieść o moim pupilu"

      • Nowa galeria Konkurs "Opowieść o moim pupilu" została dodana do albumu fotograficznego

       W październiku odbył się konkurs zorganizowany z okazji Światowego Dnia Zwierząt pt. " Opowieść o moim pupilu". Wzięli w nim udział uczniowie klas 1-8.

       Zwycięzcom i osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczniom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

      • Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej      • Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji  podstawowej - cel Gmina Polanica-Zdrój
        Informacje o przystąpieniu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino  w Polanicy-Zdroju do programu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji  podstawowej - cel Gmina Polanica-Zdrój
       Program skierowany jest do uczniów  klas II i III  edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 2, w tym  dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
       Okres rekrutacyjny na poniższe zajęcia  trwa od 12.09.2022 do 19.09.2022 : 
       1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
       2. Zajęcia rozwijające TIK
       3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki
       4. Zajęcia rozwijające z biologii
       5. Zajęcia rozwijające z przyrody
       6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego
       7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze
       8. Organizacja wycieczek
       9. Zajęcia logopedyczne
       10.Terapia grupowa
       Główny cel  projektu to rozwój u 160 uczniów i uczennic kompetencji kluczowych  oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej i przeprowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć pozaszkolnych w formie wyjazdów edukacyjnych, a także niwelowaniu deficytów logopedycznych  i psychologicznych wśród 8 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju.
       Okres realizacji projektu: od 01.09.2022r. do 23.06.2023r.
       Dofinansowanie projektu z UE: 78736,35 zł:
       Załączniki:
       1. Regulamin rekrutacji uczestnictwa 
       2. Dokumenty rekrutacyjne 
        Amateur Film Club SAWA - Warsaw (Poland)

        
      • Pożegnanie Pani Wicedyrektor


      • Pani Bogumile Rozwadowskiej

       serdeczne podziękowania oraz wyrazy szacunku i wdzięczności za pełną zaangażowania pracę na stanowisku

       wicedyrektora szkoły w latach 1999-2022.

        

       Dziękując za wieloletnią pracę na rzecz dobra szkoły oraz uczniów,

       życzę wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

      • 78. rocznica Bitwy o Monte Cassino

      • 78. rocznica Bitwy o Monte Cassino 

       18 maja w rocznicę zwycięstwa żołnierzy II Korpusu Wojsk Polskich pod dowództwem generała Władysława Andersa w bitwie o Monte Cassino Szkoła Podstawowa nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino obchodzi swoje Święto.

       W 78. rocznicę tego wydarzenia odbył się uroczysty apel, uświetniony asystą honorową w mundurach polskich sił zbrojnych na zachodzie, w których wystąpili członkowie Kłodzkiego Stowarzyszenia Społeczno – Historycznego. Ponadto grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała mundury i uzbrojenie żołnierza polskiego kampanii wrześniowej 1939 roku i kampanii włoskiej 1943 – 1945.

       Poczet sztandarowy, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystości związanej z udostępnieniem monumentu poświęconego jednemu z żołnierzy II Korpusu Wojsk Polskich plutonowemu Emilowi Czechowi. 78 lat temu na ruinach klasztoru na Monte Cassino obwieścił światu hejnałem mariackim pokonanie wroga w tym ważnym strategicznie miejscu.

      • Kartka dla Rodaka-edycja XII


      • Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji „Kartka dla Rodaka-edycja XII”, której pomysłodawcą jest Fundacja dla Rodaka z Olsztyna.

       W ramach wspomnianej inicjatywy uczniowie klas I-III na zajęciach świetlicowych wykonali własnoręcznie piękne wielkanocne kartki wraz z życzeniami, które następnie trafiły do Polaków mieszkających m.in. w: Kazachstanie, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Czechach, Belgii, Kanadzie czy Nowej Zelandii. Jednym z warunków podanych przez organizatora było własnoręczne wypisanie życzeń, podpisanie imieniem, podaniem miejscowości, z której pochodzi autor życzeń, a także zachowanie polskiego charakteru życzeń.

     • Sukcesy naszych uczniów w Finałach Konkursu zDolny Ślązak
      • Sukcesy naszych uczniów w Finałach Konkursu zDolny Ślązak

      • We Wrocławiu odbyły się finały konkursu ZDolny Ślązak , który jest organizowany przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz DODN we Wrocławiu i jest jedynym konkursem, który po uzyskania tytułu laureata zwalnia z egzaminu ósmoklasisty ( z danego przedmiotu).

       Nasza szkoła od lat jest kuźnią talentów, nasi uczniowie zawsze znajdują się wśród najlepszych dolnoślązaków.

       Niezwykle miło mi poinformować, że w tegorocznej edycji kuratoryjnych konkursów ZDolny Ślązak nasi uczniowie uzyskali tytuły laureata i finalisty:

       Tytuł Laureata Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego zDolny Ślązak otrzymał Jan Żegota.

       Tytuł Laureata Dolnośląskiego Konkursu Historycznego zDolny Ślązak otrzymał Paweł Lekan.

       Tytuł Finalisty Konkursu Fizycznego zDolny Ślązak otrzymali:

       Weronika Jeśman

       Wojciech Walasek

       Jan Żegota

       Tytuł Finalisty Konkursu Chemicznego zDolny Ślązak otrzymał Rafał Żebruń.

       Tytuł Finalisty Konkursu Języka Niemieckiego zDolny Ślązak otrzymał Rafał Żebruń.

       Tytuł Finalisty Konkursu Języka Polskiego zDolny Ślązak otrzymał Jan Żegota.

       Tytuł Finalisty Konkursu Biologicznego zDolny Ślązak otrzymał Jan Żegota.

        

       Konkurs ZDolny Ślązak jest konkursem trzyetapowym – szkolny, powiatowy, wojewódzki, jest on niezwykle wymagający, a zakres materiału, który obowiązuje znacznie wykracza poza podstawę programową. W tegorocznej edycji brało kilkanaście tysięcy uczniów i tylko 100 z każdego przedmiotu awansowała do finału.

       Dziękujemy za pracę włożoną w przygotowania, gratulujemy wyniku i życzymy dalszych sukcesów.

  • Kontakty

   • ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy - Zdroju
   • Szkoła 74 8681 427 Numery wewnętrzne: Sekretariat wew.11 Oddziały zerowe wew. 14 Pedagog wew. 17 Księgowość wew. 15 Pokój nauczycielski wew. 16 Biblioteka wew. 18 Przedszkole 74 8681 570
   • Aleja Wojska Polskiego 23 57-320 Polanica - Zdrój Poland
   • Oddziały Zerowe 74 8681 427 wew. 14 Aleja Wojska Polskiego 23 57-320 Polanica - Zdrój
   • Przedszkole 74 8681 570 Aleja Wojska Polskiego 10 57-320 Polanica - Zdrój
 • Galeria zdjęć

   brak danych